Priser helårsinackordering (vid plats)

I dygnsavgiften ingår plats i lösdrift/boxplats foder, strö och full skötsel samt bete sommartid. Kostnader för verkning, vaccination, avmaskning, insemination, fölningsövervakning och annan veterinärvård mm tillkommer.

Avelssto     160 kr/dygn
Fölningsövervakning inkl larm/utrustning   5 000 kr/fölning
Sto med föl vid sidan 180 kr/dygn
Föl från avvänjning - unghäst 2,5år 140 kr/dygn